СБУ


Служба безпеки України (СБУ) – державний орган спеціального призначення, з правоохоронними функціями який забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.

Складається з центрального управління СБУ та 24-х регіональних органів СБУ. До складу центрального управління входять підрозділи:

 • контррозвідки;
 • захисту національної державності;
 • контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки;
 • контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки;
 • охорони державної таємниці та ліцензування;
 • боротьби з корупцією та організованою злочинністю;
 • боротьби з тероризмом;
 • захисту учасників кримінального судочинства  та працівників правоохоронних органів;
 • оперативно-технічних заходів;
 • оперативного документування;
 • слідчий;
 • інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, господарського, фінансового, медичного та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України.

Крім основних підрозділів СБУ підпорядковуються: Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки, Галузевий державний архів СБ України, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національна академія СБ України, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз, Військово-медичне управління.