ННЦ "Інститут метрології"


Національний науковий центр "Інститут метрології" – наукова установа та інституція, що займається дослідженням та експериментальними розробками у сфері природничих та технічних наук. Історія інституту почалася з відкриття в Харкові в 1901 році першою в Україні Повірочної палатки для перевірки і таврування торговельних мір і ваг. Сьогодні – це один з найважливіших метрологічних центрів, що впливає на стандартизацію в країні.

Національний науковий центр "Інститут метрології" проводить наукові фундаментальні та прикладні дослідження у сфері метрології та виконує науково-дослідні роботи, пов'язані зі створенням, удосконаленням, зберіганням, застосуванням первинних і вторинних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань, розробленням нормативних документів з метрології, формуванням державних програм з метрології та концепції розвитку державної метрологічної системи, а також здійснює державний метрологічний контроль та науково-методичне забезпечення метрологічної діяльності в Україні.

Підприємство складається з таких основних підрозділів: Науковий центр температурних та оптичних вимірювань (НЦ-1), Науковий центр просторово-часових вимірювань (НЦ-2), Науковий центр механічних вимірювань (НЦ-3), Науковий центр законодавчої метрології, міжнародного співробітництва та інформаційних технологій (НЦ-4), Науковий центр електромагнітних вимірювань (НЦ-5), Науково-технічний центр загальної метрології, оцінки відповідності та випробувань (НЦ-6), Науковий центр квантових вимірювань (НЦ-7).

Наукова база та адміністрація інституту знаходиться у місті Харків.