Інститут прикладної фізики НАН України


Інститут прикладної фізики НАН України – наукова установа та підрозділ національної академії наук України. Знаходиться у місті Суми, де був заснований у 1991 році на базі Інституту металофізики НАНу.

Науковці закладу проводять дослідження процесів взаємодії іонів, електронів і фотонів з речовиною, в тому числі, з біооб’єктами та полями. Вони розробляють ядерно-фізичні методи дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів та винаходять науково-навчальних приладів. Потужна наукова база дозволяє підготувати дипломованих та висококваліфікованих спеціалістів, які нині працюють в найвідоміших центрах всього світу.

Інститут складається з 7 основних структурних елементів за видами діяльності:

  • Відділ фізики пучків заряджених частинок;
  • Відділ радіаційної біофізики;
  • Відділ ядерно-фізичних досліджень;
  • Відділ квантової електродинаміки сильних полів;
  • Міжвідомча лабораторія фізичних методів аналізу руд;
  • Відділ моделювання радіаційних ефектів та мікроструктурних перетворень у конструкційних матеріалах;
  • Науково-дослідний центр навчально-наукових приладів подвійного підпорядкування НАН і МОН України;
  • Лабораторія прискорювачів прямої дії та іонної імплантації і модифікації реакторних матеріалів.